WAC OMR

เครื่องตรวจข้อสอบ / แบบสอบถามอัตโนมัติ
พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลการสอบ

Benefitsures

ตรวจได้ถูกต้องแม่นยำ 100%
- ตรวจได้ถูกต้องไม่ว่าจะระบายคำตอบด้วย ปากกา, ดินสอ, ปากกาลูกลื่น, ปากกาเมจิก ปากกาเจล
- ตรวจได้ถูกต้อง แม้จะระบายคำตอบไม่ชัดหรือลบไม่สะอาด
- ตรวจได้ถูกต้อง แม้ว่าภาพกระดาษคำตอบจะเอียง เบี้ยว ย่อ ขยาย หรือผิดขนาด
- ตรวจได้ทั้งกระดาษคำตอบแบบ A4, A5 แบบมี 2 หน้า และมีหลายวิชาในหน้าเดียวกัน
- ตรวจกระดาษคำตอบที่มีหลายหน้าในชุดเดียวกันได้ เช่น แบบสอบถามต่างๆ
ใช้ง่ายที่สุด ลดความผิดพลาดจากการตรวจด้วยมือ
- แค่สแกน ก็สามารถตรวจ วิเคราะห์ และสรุปผลให้โดยอัตโนมัติ
- รองรับการวิเคราะห์แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์, วิเคราะห์คะแนนสอบ (Score analyis), วิเคราะห์ข้อสอบ (Test analysis) และส่งออกข้อมูลเป็น Text, CSV File ได้
- ลดขั้นตอนและความผิดพลาดจากการตรวจแบบเดิมๆ
- ใช้ง่าย จึงแบ่งไฟล์กระดาษคำตอบให้ผู้สอนแต่ละท่านตรวจเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องรวมตรวจที่จุดเดียว ทำให้งานเสร็จเร็วยิ่งขึ้น
เร็วที่สุด
ตรวจเร็วทันใจ ด้วยความเร็วในการสแกน (PS456U)
- A4 ที่ 80 แผ่น/นาที, 160 หน้า/นาที
- A5 ที่ 140 แผ่น/นาที, 280 หน้า/นาที
ประหยัดที่ี่สุด
ออกแบบและพิมพ์ฟอร์มกระดาษคำตอบได้ในแบบและจำนวนที่ต้องการ โดยใช้กระดาษ 80g ที่มีขายโดยทั่วไป และใช้ Printer ที่คุณมี โดยไม่จำเป็นสั่งกระดาษคำตอบจากโรงพิมพ์ในจำนวนมากๆให้สิ้นเปลืองอีกต่อไป
คุ้มค่าที่สุด
ปรับใช้ได้กับงานหลายประเภทที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากๆ เช่น
- ตรวจแบบสอบถาม
- แบบประเมินผลการทำงาน, แบบประเมินผลความพอใจ ฯลฯ
- สอบคัดเลือกเข้าเรียน/ เข้าทำงาน
- สอบเก็บคะแนนทุกประเภท
- แบบสอบถาม/ประเมินผล
- สอบหลังการฝึกอบรม
- ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า
- ตรวจผลการเลือกตั้ง
- แบบสอบถาม/ วิจัย
- ฯลฯ
กำหนดรูปแบบคำตอบและคิดคะแนนได้หลากหลาย
- กำหนดรูปแบบคำตอบได้หลายแบบ เช่น ถูก 1 คำตอบ, ถูกมากกว่า 1 คำตอบ, ตอบเป็นตัวเลข, ตอบแบบเชื่อมโยงข้อ
- กำหนดการคิดคะแนนได้หลายแบบ เช่น ข้อละ 1 คะะแนน, คะแนนไม่เท่ากันในแต่ละข้อ, ต้องตอบให้ครบจึจะได้คะแนน ฯลฯ
- กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้
- กำหนดจำนวนชุดข้อสอบได้มากถึง 99 ชุด
WAC OMR เหมาะสำหรับ...
- การสอบคัดเลือกพนักงาน
- สอบประเมินผลการทำงาน
- สถานศึกษา/ สถาบันกวดวิชา
- สถาบันฝึกอบรม/ ศูนย์ทดสอบ
- บริษัทรับทำวิจัย/ แบบสอบถาม
- แบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า
- ตรวจผลการเลือกตั้ง
- ฯลฯ
Features
1.ส่วนประกอบ WAC OMR
• เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ ยี่ห้อ Plustek รุ่น PS456U
• โปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบ
• โปรแกรมเฉลยคำตอบ
• โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
2.ประหยัดเวลา
• WAC OMR ทำงานด้วยหลัก Image Base Processing รองรับการตรวจทั้งจากเครื่องสแกนเนอร์โดยตรงและการตรวจจากไฟล์ภาพ เจ้าหน้าที่สามารถสแกนกระดาษคำตอบเก็บไว้ก่อนได้ แล้วจึงประมวลผลภายหลัง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการตรวจขณะสแกนกระดาษคำตอบได้เกือบ 100%
3.ลดงาน แบ่งกันตรวจได้
• โปรแกรมทั้งหมดของ WAC OMR มีการแยกส่วนกันทำงาน และทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสแกนเนอร์เชื่อมต่อตลอดเวลา ดังนั้นจึงสามารถแบ่งไฟล์กระดาษคำตอบให้อาจารย์แต่ละท่านตรวจเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องสแกนและตรวจพร้อมกันในจุดเดียว ทำให้งานเสร็จเร็วยิ่งขึ้น และไม่เป็นภาระตกหนักที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง
4.ลดค่าใช้จ่าย
4.1. สร้างกระดาษคำตอบได้ด้วยตัวเอง
• ออกแบบกระดาษคำตอบได้ด้วยตัวเองจาก Visio
• ใช้รูปแบบกระดาษคำตอบที่โปรแกรมมีไว้ให้อยู่แล้ว เช่น 120 ข้อ A4, 60 ข้อ A5 เป็นต้น
• บริษัทฯ มีบริการออกแบบกระดาษคำตอบตามที่ผู้ใช้ต้องการ
*หมายเหตุ – วงกลมแต่ละวงต้องตรงกับ Tag ด้านซ้ายและด้านล่าง
4.2. ไม่ต้องใช้กระดาษพิเศษ พิมพ์เองได้ตามต้องการ
• ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 50% เพราะกระดาษคำตอบแบบฝน ราคาแผ่นละ 1.3-1.5 บาท แต่สำหรับ WAC OMR คุณสามารถพิมพ์กระดาษคำตอบลงบนกระดาษ 80 แกรมที่มีขายโดยทั่วไปด้วยเครื่องพิมพ์ธรรมดา ซึ่งราคาจะเหลือเพียงแผ่นละ 0.5-0.7 บาท เท่านั้น
• กระดาษคำตอบแบบเดิมต้องสั่งพิมพ์ครั้งละมากๆ ทำให้นำมาใช้ไม่ได้อีกหากข้อสอบมีการเปลี่ยนรูปแบบไป แต่ WAC OMR ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและจัดพิมพ์ได้เอง ตามจำนวนที่ต้องใช้ จึงไม่สิ้นเปลืองกระดาษและเปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการ
 
5. ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก
• แกนด้วยสแกนเนอร์ Plustek PS456U รวดเร็ว ประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาตรวจข้อสอบเอง
• ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แค่สแกนก็ตรวจและได้ผลสอบและค่าสถิติทั้งหมดตามต้องการ
ขั้นตอนการตรวจข้อสอบ
6. ปลอดภัยด้วย User Logon/ User Profile
• ผู้สอนแต่ละคนจะต้องเข้าใช้ระบบด้วย User ของตัวเอง โดยแต่ละคนจะเห็นข้อมูลการสอบต่างๆ, กระดาษคำตอบและทำการตรวจได้เฉพาะวิชาที่ตัวเองสอนเท่านั้น จึงปลอดภัยจากการลักลอบเปลี่ยนแปลงกระดาษคำตอบ, แอบดูผลการสอบ หมดกังวลเรื่องข้อมูลการสอบสูญหาย
7.ตรวจได้ถูกต้อง ตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย
7.1 Genius Detection
• สามารถปรับระดับความเข้มของการฝนกระดาษคำตอบ ทำให้ WAC OMR สามารถแยกแยะได้อย่างแม่นยำว่าข้อใดเป็นข้อที่ผู้สอบเลือกตอบ หรือข้อใดเป็นข้อที่ลบไม่สะอาด
7.2 Double Tags
• ช่วยทำให้ OMR ตรวจกระดาษคำตอบที่มีขนาดย่อลง, ขยายขึ้น หรือเอียงเล็กน้อยได้ไม่อย่างแม่นยำ ทำให้การตรวจด้วย WAC OMR แทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลย
7.3 ตรวจกระดาษคำตอบได้หลายรูปแบบ
• ตรวจกระดาษคำตอบแบบที่มีหลายส่วนในหน้าเดียวกัน หรือหลายวิชาในหน้าเดียวกันได้
• ตรวจกระดาษคำตอบได้ทั้งแบบ A4, A5, แบบหน้าเดียว, แบบหน้า-หลัง
• รองรับกระดาษคำตอบมากกว่า 1 ชุด ในแต่ละรายวิชา
มีระบบแยกชุดข้อสอบอัตโนมัติ สามารถกำหนดชุดข้อสอบได้ถึง 99 ชุด
7.4 ค้นหาและเรียกดูกระดาษคำตอบย้อนหลังได้
• กรณีระบบแจ้งว่ามีปัญหาจากการเฉลย ระบบสามารถดึงภาพกระดาษคำตอบที่มีปัญหามาดูที่หน้าจอเพื่อตรวจสอบได้ว่าเกิดปัญหาใด เช่น ไม่ได้ระบาย, ระบายมากกว่า 1 ข้อ หรือลบไม่สะอาด เป็นต้น
• กรณีที่ผู้สอบต้องการตรวจสอบกระดาษคำตอบของตัวเอง ก็สามารถค้นหาและเรียกดูได้ง่าย สะดวก รวดเร็วเช่นกัน
 
8. ทำเฉลยเองได้ ง่ายนิดเดียว
• WAC OMR สร้างสรรค์วิธีง่ายแสนง่ายในการทำเฉลยโดยไม่ต้องใช้การเจาะรูบนกระดาษเฉลยอีกต่อไป เพียงแค่ฝนคำตอบที่ถูกต้องบนกระดาษคำตอบ โดยฝนรหัสประจำตัวแค่หลักแรกและสุดท้าย จากนั้นสั่งสแกนเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ไฟล์เฉลยที่พร้อมจะนำไปใช้ได้ทันที
9. กำหนดรูปแบบคำตอบและการคิดคะแนนได้หลากหลาย
• ตั้งรูปแบบการเฉลยได้ 2 รูปแบบคือ Single mode และ Advanced mode
• สร้างเฉลยจากโปรแกรมได้เลย โดยกำหนดคำตอบที่ถูกและคะแนนสำหรับคำตอบแต่ละข้อได้ เช่น
       o ถูก 1 คำตอบ, ถูกมากกว่า 1 คำตอบ, ตอบเป็นตัวเลข, คำตอบแบบเชื่อมโยงข้อ
       o Single Choice, Multi-Choice, Free Score
       o ตอบผิดติดลบ, ต้องตอบให้ครบตามเฉลยถึงจะได้คะแนน
       o ตอบแต่ละข้อคะแนนไม่เท่ากัน, คะแนนฟรีสำหรับข้อสอบที่ออกผิด เป็นต้น
• กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้กับคำถามแต่ละข้อได้
 
10. รวมคะแนนและวิเคราะห์ผลได้ครบถ้วนตามต้องการ
10.1. วิเคราะห์คะแนนสอบ (Score Analysis)
• แสดงคำตอบของผู้สอบแต่ละคนว่าตอบข้อใดบ้าง ข้อใดตอบถูก ข้อใดตอบผิด ข้อใดไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ข้อ
• รองรับการวิเคราะห์แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์
• แสดงผลคำตอบว่าข้อสอบแต่ละข้อมีผู้ตอบถูกกี่คน
• รวมผลคะแนนและสถิติคะแนนแบบต่างๆ เช่น
       o สรุปผลคะแนนถูกผิดของแต่ละคน
       o ข้อสอบทั้งหมดมีกี่ข้อ, คะแนนเต็มทั้งหมดกี่คะแนน, คะแนนที่แต่ละคนได้
       o สรุปการจัดลำดับคะแนน Ranking, Percentile, Quartile, Z-Score, T-Score, Stannie
       o สรุปคะแนนการตรวจตามจุดประสงค์ได้
       o แสดงกราฟสรุปคะแนนแต่ละข้อได้
10.2. วิเคราะห์ข้อสอบ (Test Analysis)
• สามารถวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่างๆ พร้อมทำรายงาน ดังต่อไปนี้ได้
       o Group high, Group Middle, Group Low
       o P, PHigh, PLow o R, Point biserial correction, Biserial correction, Delta
       o Min, Mean, Median, Max, Variance, Standard deviation
       o Kuder Richardson reliability statistic
       o Cronbach alpha reliability statistic o Split half reliability statistic
       o Rbis, RPB
• มีรายงานเปรียบเทียบค่า p,r เป็นภาษาไทย
• มีรายงานแสดงกราฟ การกระจายค่า p เพื่อดูการกระจายตัวของข้อยาก
• แบ่งค่ากลุ่มคะแนนได้อย่างน้อย 4 ระดับ เช่น 25%, 27%, 33%, 50%
• มีรายงานสรุปผลการสอบ, ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ และวิเคราะห์ค่าเช่น Kuder Richardson, Alpha, Semi Alpha
• มีรายงานสรุปคุณภาพการสอบ อย่างน้อยดังนี้ ข้อสอบที่ดีที่ควรเก็บไว้ใช้, ข้อสอบที่ควรปรับปรุง
ไม่จำกัดวัสดุที่ใช้ในการฝนคำตอบ
• ใช้ปากกาหรือดินสอก็ได้ เพียงแค่ให้มีสีเข้มเท่านั้น (แนะนำให้ฝนด้วยดินสอ 2B หรือ HB)
นำเข้ารายชื่อผู้เข้าสอบเพื่อเชื่อมโยงกับกระดาษคำตอบ
• นำเข้ารายชื่อผู้เข้าสอบจากไฟล์ Excel เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับกระดาษคำตอบได้
• ตรวจสอบรหัสซ้ำ, การฝนรหัสผิด รวมถึงไม่มีรหัสในรายชื่อผู้เข้าสอบ
• ค้นหาและแก้ไขรหัสผู้เข้าสอบให้ถูกต้องได้ทันที
อื่นๆ
• สามารถส่งออกข้อมูลทั้งข้อมูลดิบและข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว รวมถึงรายงานต่างๆ เป็นไฟล์ text และ csv ได้เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ เช่น SPSS
• รองรับ Win XP, Vista, 7, 8
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ A4
 
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ A5
Single choice, multiple choice และแบบกลุ่มสัมพันธ์ในแผ่นเดียวกัน
 
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ A5 ชนิดตอบเป็นตัวเลข
OMR Operation Chart
 
 
 
โปรแกรมตรวจข้อสอบ, โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ, เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ, เครืองตรวจแบบสอบถาม, เครื่องตรวจข้อสอบ, เครื่องตรวจคำตอบ, เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ, กระดาษคำตอบ, คลังข้อสอบ, เครื่องตรวจข้อสอบแบบฝน, omr, optical mark recognition, เครื่อง OMR