WAC Visitor Pass

WAC Visitor Pass เป็นระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ (Visitor Management System) ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในหลายๆที่ เช่น สำนักงาน, อาคารให้เช่า, หมู่บ้าน, โรงพยาบาล, โรงงาน, คลังสินค้า, คลังเอกสาร, คอนโด, แมนชั่น, อพาร์ทเมนท์, หน่วยงานราชการ ฯลฯ ระบบถูกออกแบบมาให้ใช้ง่าย แม้ไม่เก่งคอมพิวเตอร์ก็ใช้เป็น แก้ปัญหาแลกบัตรล่าช้า แลกบัตรผิด บัตรหาย กรอกข้อมูลผิด ป้องกันเหตุร้าย เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อาศัย สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ง่าย มีรายงานผ่านเวบและระบบแจ้งเตือนให้ผู้รับการติดต่อทราบว่ามีคนมาขอเข้าพบ ช่วยลดปัญหาการลักลอบเข้าหรือแอบอ้างชื่อบุคคลเพื่อเข้ามาในอาคาร WAC Visitor Pass รองรับการเข้าออกแบบหลายประตู ใช้กับ LAN, WIfi ได้