TH / EN

  • พบกับบูท แวค รีเสิร์ช ที่งานสบมท 16-18 มี.ค.นี้นะคะ

  • เครื่องตรวจข้อสอบอัจฉริยะพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล

  • เครื่องสแกนลายนิ้วมือและ SDK