smart card, smart card reader, card reader, เครื่องอ่านบัตร, เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด, เครื่องอ่านบัตร smart card, เครื่องอ่านบัตรประชาชน, ขาย smart card, ราคา smart card, บัตรประจำตัวประชาชน สมาร์ทการ์ด, smart purse, บัตรประชาชน smart card, ซอฟแวร์อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน, โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน, โปรแกรม polis, โปรแกรม police, โปรแกรมตำรวจ, โปรแกรมโปลิศ,งานทะเบียนราษฎร์, บัตรประชาชน, โปรแกรมอ่านบัตร, โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน, android, ทหาร, ตำรวจ, โรงพยาบาล, สาธารณสุข, เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด สปสช, smartcard สปสช, เครื่องอ่านบัตรประชาชน สปสช, เครื่องอ่านบัตรประชาชน ไปรษณีย์, เครื่องอ่านบัตรประชาชน ตำรวจ, กลุ่มงานประกันสุขภาพ

PlusID
เครื่องอ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ขนาดพกพา

- เล็ก กะทัดรัดน้ำหนักเบา พกใส่กระเป๋าสะดวก
- สามารถอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816, บัตรสมาร์ทการ์ด, บัตรเมโมรี่การ์ด, บัตรไมโครโปรเซสเซอร์ ที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดได้เป็นอย่างดี
- อ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดของกรมการปกครองได้เป็นอย่างดี


Specification

• Dimension : 57mm [ L ] - 7.7mm [ H ] - 12.56mm [ W ]
• Weight : 5g
• IC : RTS 5169
• Power Supply : DC + 5V Built-in 3.3v regulator for single 5v operation
• Operating Temperature : 0° - 70° C
• Operating Humidity : 20 - 95 %
• Interface : USB 2.0 CCID (also compliant with USB 1.1)
• Plug & Play : CCID compliant for easy plug & play
(No additional USB driver is required of operating systems supports CCID)
• Transmission Speed : 12 Mbps (USB 2.0 full speed) 115,200 kbps (serial)
• Standard : ISO 7816 & EMV 2000 ver.4.1 Level 1
• Protocols : T = 0, T = 1 2-wire SLE 4432/42 (S=10), 3-wire SLE 4418/28 (S=9) I2C (S=8)
• Smart Card Interface Speed : 420 Kbps (when supported by card)
• Smart Card clock frequency : Up to 8 MHz
• Supported Card types : 5V, 3V and 1.8V
• Smart Cards : ISO7816 Class A, AB and C
• Card size : ID-1 (full-size)
• Card Thickness : 0.76 mm ± 0.08 mm
• Power to Smart Card : 60mA
• Power consumption : Power on 100mA max, Short circuit protection
• Smart card contact resistance : 0.5 Ohm max between two line
• Ripple : 100 mVp-p max
• Smart card detection : Movement Detection with auto power-off Automatic Detection of Smart Card type Short Circuit and thermal protection
• 8 Pin Handling : C4 / C8 supported
• Supported APIs : PC/SC driver (ready for 2.01)CT-API (on top of C/SC)Synchronous-API (on top of PC/SC)OCF (on top of C/SC) I2C (on top of PC/SC)
• PC/SC Driver Support :
- XP SP3 32/64 Bit 2003 Server
- Windows® CE 5.0 / CE NET (depending on hardware)
- Windows® Vista (32 /64 bit),
- Windows® 8
- Mac® OS X (Power PC / Intel) Linux®
• Drivers : CCID-compliant ( Mac® OS X, Windows®, Linux® )
• Status indicator : 1 led indicator (WHITE)
• Compliance / Certification :
- Certification Microsoft®
- WHQL EMV 2000 Level 1 ISO 7816 USB 2.0 (USB 1.1 compatible) CCID
• Safety / Environmental FCC, CE, ROHS