กลับหน้ารวม FAQ                                                                                      Thai l Eng

. คำถามที่พบบ่อย PS406U/ 406

  1. เวลาใช้ PS406U สแกนบัตรพลาสติกแล้วเครื่องหยุดทำงาน คลิกทีนี่
  2. PS406U มีวิธีการสแกนเอกสารขนาด A3 อย่างไร คลิกทีนี่
  3. หลังจากติดตั้งและลงโปรแกรมต่างๆเสร็จแล้ว ไม่สามารถสแกนได้ คลิกทีนี่
 
1.ถาม เวลาใช้ PS406U สแกนบัตรพลาสติกแล้วเครื่องหยุดทำงาน
ตอบ สำหรับ PS406U จะมีฟังก์ชั่น Ultrasonic sensor มีหน้าที่ตรวจจับการดึงกระดาษซ้อน
  (Multi-feed detection) ซึ่งฟังก์ชั่นนี้ปกติจะเปิดใช้งานอัตโนมัติ กรณีที่สแกน บัตรพลาสติก แล้วเครื่องหยุด เป็นเพราะเครื่องตรวจจับว่าบัตรพลาสติกเป็นกระดาษ ซ้อนกัน จึงหยุดเพื่อให้ดึงกระดาษออก ปัญหานี้แก้ได้โดยการเอาเครื่องหมายถูก ออกจากหน้า Multi-feed detection ตามภาพ
 
2.ถาม PS406U มีวิธีการสแกนเอกสารขนาด A3 อย่างไร
ตอบ ต้องใช้แผ่นพลาสติก Protection sheet ดูวิธีการ คลิกที่นี่
3.ถาม หลังจากติดตั้งและลงโปรแกรมต่างๆเสร็จแล้ว ไม่สามารถสแกนได้
ตอบ เป็นเพราะยังไม่ได้ทำการ Calibrate ทำได้โดยไปที่
 
Start-->Programs-->Plustek ...(ชื่อรุ่น)..-->Calibration wizard
  ใส่แผ่น Calibrate ที่แถมให้เข้าไปในเครื่องสแกนโดยเอาทางลูกศรลง แล้วคลิกที่ปุ่ม Calibrate หากไม่มีแผ่น Calibrate สามารถใช้กระดาษขาวขนาด A5 แทนได้