ทุกสิ่งเกี่ยวกับเครื่องสแกนเนอร์ หาอ่านได้ที่นี่
 
1
TWAIN DRIVER และ ISIS ต่างกันอย่างไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
2
DPI คืออะไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
3
สแกนเนอร์ ADF ต่างจากสแกนเนอร์ทั่วไปอย่างไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
4
PPM และ IPM ต่างกันอย่างไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
5
Searchable PDF คืออะไร ต่างจาก PDF ปกติอย่างไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
6
เทคโนโลยีการสแกนภาพแบบ CIS คืออะไร ต่างกับ CCD อย่างไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
7
เครื่องสแกนเนอร์ Plustek ต่างจากเครื่องมัลติฟังก์ชั่นทั่วไปอย่างไรการใช้เครื่องสแกนเนอร์โดยเฉพาะ คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
ดีกว่าการใช้สแกนเนอร์จากเครื่องมัลติฟังก์ชั่นทั่วไปอย่างไร และทำไมถึงแพงกว่า  
8
เวลาใช้เครื่องสแกนเนอร์ไปนานๆแล้วมักเจอปัญหาเครืองไม่ดึงกระดาษหรือกระดาษติดบ่อยๆ คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
9
สแกนเนอร์ Plustek ต่างจากยี่ห้ออื่นอย่างไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
10
สแกนเนอร์ Plustek เป็นของประเทศใด และมีที่ไหนใช้แล้วบ้าง คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
11
หากใช้สแกนเนอร์ Plustek ไปสักพักแล้วมีภาพที่สแกนมีเส้น ควรทำอย่างไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
12
การสแกน OCR คืออะไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
13
Auto Threshold คืออะไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
14
Auto Rotate คืออะไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
15
Auto Crop & Deskew คืออะไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
16
Color Dropout คืออะไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
17
Blank Page Removal คืออะไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
18
Multi-Image Output คืออะไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
19
Auto Mode คืออะไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
20
Remove Puch Hole คืออะไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
21
ถ้าสแกนด้วยความละเอียด 600 X600 DPI หรือ 300 x 300 dpi แล้วเวลาพิมพ์ออกมาจะได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
  ขนาดกระดาษเท่าไหร่ เช่น A5, A4 หรือ A3  
22
ต้องการตั้งให้สแกนเนอร์ Plutek เป็น Safe mode หรือไม่ต้องการให้เข้าสู่ Safe mode ต้องทำอย่างไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำตอบ
   
1. Q : TWAIN DRIVER และ ISIS ต่างกันอย่างไร  
  A : TWAIN และ ISIS Driver เป็น interface ที่ช่วยให้สแกนเนอร์ใช้งานกับซอฟแวร์ชนิดต่างๆได้ ISIS เป็น Scanner interface ที่พัฒนาโดย Pixel Translations, Inc. แต่ TWAIN เป็น Interface ที่พัฒนาโดยสมาคมผู้ประกอบการที่พัฒนาสแกนเนอร์ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ กับสแกนเนอร์ แต่เนื่องจาก ISIS ต้องมีการจ่ายค่า Licenses ทำให้ผู้ประกอบการหลายๆคนหันไปใช้ TWAIN มากขึ้น ประกอบกับ TWAIN มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ TWAIN สามารถใช้งานได้ดีกับซอฟแวร์สำเร็จรูปหลายๆชนิด
 
2. Q : DPI คืออะไร  
  A : 1) ในคอมพิวเตอร์ dot per inch (dpi) เป็นการวัดความชัด (ความหนาแน่นของจุดสว่าง) บนจอภาพ dot pitch เป็นการหาค่าจำกัดสัมบูรณ์ของ dot per inch อย่างไรก็ตามความละเอียดของ pixel เป็นการตั้งค่าสำหรับการแสดงภาพโดยปกติไม่ละเอียดเท่ากับ dot pitch ซึ่ง dot per inch สำหรับการให้ความละเอียดของภาพจะแตกต่างตามขนาดของจอภาพ เนื่องจากจำนวนของ pixel จะกระจายออกตามขนาดที่แตกต่าง ผู้ใช้บางคนชอบ คำว่า "pixel per inch" สำหรับการวัดความคมชัดของจอภาพ และสำรอง dpi ใช้สำหรับการพิมพ์
     2) ในการพิมพ์ dot per inch (dpi) ปกติเป็นการวัดคุณภาพของภาพที่พิมพ์บนกระดาษ เครื่องพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลโดยเฉลี่ยให้ค่า 300dpi ถึง 600 dpi การเลือกคุณภาพการพิมพ์สูง จะทำให้ความเร็วการพิมพ์ต่อหน้าลดลง

ที่มา : widebase.net
            TOP
3. Q : สแกนเนอร์ ADF ต่างจากสแกนเนอร์ทั่วไปอย่างไร  
  A : ADF (Automatic document feeder) เป็นเครื่องสแกนเอกสารแบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ออกแบบมาเพื่อการสแกนเอกสารจำนวนมากๆโดยเฉพาะ ซึ่งหากใช้เครื่องสแกนเนอร์ตามปกติ (Flatbed) จะต้องใส่เอกสารเพื่อสแกนทีละแผ่น (เปิดฝา --> วางกระดาษ --> ปิดฝา--> กดปุ่มสแกน) ซึ่งจะทำให้เสียเวลามาก และตัวเครื่องยังสแกนได้ช้ามากอีกด้วย
สแกนเนอร์ ADF จะมีความเร็วหลายระดับให้เลือก เช่น 25 หน้า/นาที, 50 หน้า/นาที, 80 หน้า/นาที เป็นต้น ซึ่งจะใช้ความเร็วระดับใดขึ้นอยู่กับ ความต้องการของผู้ใช้
4. Q : PPM และ IPM ต่างกันอย่างไร  
  A : PPM และ IPM เป็นหน่วยในการวัดความเร็วของเครื่องสแกน
PPM : Page per minute หรือ หน้าต่อนาที เช่น ความเร็ว 25 ppm หมายถึง สแกนเนอร์เครื่องนั้นมีความเร็วในการสแกนแบบหน้าเดียว 25 หน้าต่อนาที
IPM : Image per minute หรือ ภาพต่อนาที เช่น ความเร็ว 50 ipm หมายถึง สแกนเนอร์เครื่องนั้นมีความเร็วในการสแกนแบบสองหน้าพร้อมกัน 50 ภาพต่อนาที
5. Q : Searchable PDF คืออะไร ต่างจาก PDF ปกติอย่างไร  
  A : PDF เป็นชื่อย่อของ Netware Printer Definition File คือไฟล์ประเภทหนึ่งในถูกสร้างมาจากโปรแกรม Acrobat หรือโปรแกรมประเภท PDF Creater ตัวอื่นๆ ปัจจุบัน PDF เป็นที่นิยมมากในการทำ e-Document หรือ e-book ต่างๆ เนื่องจากไฟล์ที่ได้มีคุณภาพสูง ไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับ และผู้ที่นำไฟล์ PDF ไปใช้งาน ก็ไม่สามารถแก้ไขต้นฉบับของเราได้ และไม่สามารถค้นหาข้อความที่ต้องการในไฟล์ได้ด้วย

Searchable PDF เป็น PDF ที่สามารถค้นหาข้อความภายในเอกสารได้ ลักษณะจะเป็นเหมือนไฟล์ที่มี 2 layer ซ้อนกันอยู่ คือด้านหน้าจะเป็นเอกสาร เหมือนต้นฉบับ แต่ด้านหลังจะเป็นเอกสารที่ผ่านการ convert จากภาพเป็น text เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถค้นหาคำที่ต้องการได้
6. Q : เทคโนโลยีการสแกนภาพแบบ CIS คืออะไร ต่างกับ CCD อย่างไร  
  A : เทคโนโลยีแบบ CIS หรือ Contact image sensor ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์แบบสัมผัสภาพซึงเป็นระบบการทำงานที่ตัวรับแสง จะรับแสงที่สะท้อนกลับ จากภาพมายังตัวเซนเซอร์โดยตรงไม่ต้องผ่านกระจกเลนส์ ลำแสงสีขาวที่ใช้ในการสแกนจะมี 3 หลอดสีคือ สีแดง , น้ำเงิน และ เขียว ทั้ง 3 หลอด จะสร้างแสงสีขาวขึ้นมาเพื่อใช้สแกน สำหรับสแกนเนอร์ที่ใช้ระบบ CIS นี้ ให้ความละเอียดสูงสุดได้ประมาณ 600 จุดต่อนิ้วเท่านั้น ระบบนี้จะมีข้อจำกัด เรื่องของการโฟกัส คือ ไม่สามารถโฟกัสได้เกิน 0.2 มม. จึงทำให้ไม่สามารถสแกนวัตถุที่มีความลึกหรือวัตถุ 3 มิติได้ แต่จะสามารถสแกน ข้อความและเอกสาร ชนิดต่างๆได้ตัวอักษรที่คมชัด และสแกนได้รวดเร็วมาก
       เทคโนโลยีแบบ CCD หรือ Charged-coupled device ใช้หัวอ่านที่ไวต่อการรับแสงและสามารถแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า สแกนเนอร์ส่วนใหญ่ ใช้เซนเซอร์แบบ CCD จึงทำให้สามารถสแกนวัตถุที่มีความลึกหรือวัตถุ 3 มิติได้ แต่รูปทรงจะมีขนาดใหญ่กว่าแบบ CIS เพื่อรองรับแผงวงจรที่ใช้พลังงานสูง การทำงานของสแกนเนอร์แบบ CCD คือการส่องแสงไปที่วัตถุที่ต้องการสแกน เมื่อแสงสะท้อนกับวัตถุและสะท้อนกลับมาจะถูกส่งผ่านไปที่ CCD เพื่อตรวจวัด ความเข้มข้นของแสงที่สะท้อน กลับออกมาจากวัตถุ และแปลงความเข้มของแสงให้เป็นข้อมูลทางดิจิตอล เพื่อส่งผ่านไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลภาพหรือสีนั้นๆ ออกมา ในลักษณะความเข้มข้นของแสงที่ออกมาจากวัตถุ (ส่วนของสีที่มีสีเข้มจะสะท้อนแสงน้อยกว่าส่วนที่มีสีอ่อน) การทำงานของเครื่องสแกนเนอร์จะถูกควบคุม โดยซอฟแวร์ที่เรียกว่า TWAIN ซึ่งจะควบคุมการอ่านข้อมูลที่อยู่ในรูปดิจิตอล เป็นข้อมูลที่ CCD สามารถตรวจจับปริมาณความเข้มข้นของแสงที่สะท้อนออกมา จากวัตถุนั้น CCD เหมาะสำหรับการสแกนเอกสารที่เป็นพวก ภาพถ่าย, โปสเตอร์, โบรชัวร์ หรือเอกสารที่มีช่วงสีกว้าง CCD จะสามารถสแกน ได้สีสวยคมชัดดี แต่มีข้อเสียคือ สแกนได้ช้า

ที่มา : http://scanner6-1.blogspot.com
7. Q : การใช้เครื่องสแกนเนอร์โดยเฉพาะ ดีกว่าการใช้สแกนเนอร์จากเครื่องมัลติฟังก์ชั่นทั่วไปอย่างไร และทำไมถึงแพงกว่า
  A : เครื่องมัลติฟังก์ชั่นมักจะทำได้หลายอย่างในเครื่องเดียวกันทั้ง สแกน, แฟกซ์ และ พิมพ์ แต่การสแกนโดยใช้มัลติฟังก์ชั่นจะช้ามาก และหากเป็นเครื่องที่ต้องใช้ ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยแล้ว ยิ่งต้องรอคิวการใช้งาน หากมีอุปกรณ์ส่วนใดเสียไป เช่นหัวพิมพ์เสีย ก็ต้องส่งซ่อมทั้งเครื่องซึ่งก็จะไม่มีทั้งสแกนและแฟกซ์ใช้ไปด้วย ซึ่งต่างจากการใช้เครื่องสแกนเนอร์โดยเฉพาะ ที่สามารถสแกนได้รวดเร็วกว่ามาก ทนทานกว่า มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายกว่า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้แพงกว่า แต่ก็คุ้มค่ากว่าด้วย
8. Q : เวลาใช้เครื่องสแกนเนอร์ไปนานๆแล้วมักเจอปัญหาเครืองไม่ดึงกระดาษหรือกระดาษติดบ่อยๆ
  A : อาจเป็นเพราะลูกกลิ้งที่ใช้ดึงกระดาษมีฝุ่นเกาะ ให้ดึงลูกกลิ้งออกมาแล้วใช้ผ้าไม่มีขนชุบน้ำหมาดๆเช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว แล้วใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิม
9. Q : สแกนเนอร์ Plustek ต่างจากยี่ห้ออื่นอย่างไร
  A : 1. Plustek มีความชำนาญทางสแกนเนอร์โดยเฉพาะมากกว่า 25 ปี เพราะเริ่มจากการรับผลิตสแกนเนอร์ให้ยี่ห้ออื่นมาก่อนแล้วจึงหันมาทำแบรนด์ของตัวเอง
       2. Plustek มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและค่าอะไหล่ที่ถูกกว่า ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนัก
       3. ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ทนทาน
       4. มีโปรแกรมที่ช่วยในการสแกนและ โปรแกรม Thai OCR ABBYY FineReader 9 แถมให้ โดยไม่ต้องซื้อโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติม
10. Q : สแกนเนอร์ Plustek เป็นของประเทศใด และมีที่ไหนใช้แล้วบ้าง
  A : Plustek มีความชำนาญทางสแกนเนอร์โดยเฉพาะมากกว่า 25 ปี เพราะเริ่มจากการรับผลิตสแกนเนอร์ให้ยี่ห้ออื่นมาก่อนแล้วจึงหันมาทำแบรนด์ของตัวเอง Plustek เป็นที่ยอมรับและใช้งานอย่างกว้างขวางทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน รายชื่อลูกค้าส่วนหนึ่งของเรามีดังนี้
       - กรมที่ดิน
     - กรมบังคับคดี
     - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
     - กรมโยธาธิการ
     - สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
     - ไปรษณีย์ไทย
     - สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
     - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
     - สเกล กล็อตติ้ง
     - ร้อกเวิร์ธ
     - โรงแรมเครือแกรนด์เพรสสิเดนท์
     - ฟุรุกาวา ไฟเทล
     - ธนบุรีพับลิชชิ่ง
     - ฯลฯ
11. Q : หากใช้สแกนเนอร์ Plustek ไปสักพักแล้วมีภาพที่สแกนมีเส้น ควรทำอย่างไร
  A : อาจเป็นเพราะมีคราบกาวหรือคราบสกปรกจากเอกสารไปติดที่หัวสแกน เมื่อคราบนี้สะสมมากเข้าอาจเกิดให้มีรอยเส้นที่ภาพได้ วิธีแก้ไขเบื้องต้นคือ

ให้ทำการ Clean ด้วยซอฟแวร์ดูก่อน ทำได้โดย คลิกที่ไอคอนสแกนเนอร์ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ เลือก Clean จากนั้นใส่แผ่นทำความสะอาดซึ่งมีให้ในกล่อง แล้วลองสแกนอีกครั้ง หากทำแล้วังไม่หาย ให้ติดต่อบริษัทตัวแทนที่ท่านซื้อมา
12. Q : การสแกน OCR คืออะไร
  A : การสแกนแล้วแปลงไฟล์ภาพที่ได้จากการสแกนให้อยู่ในรูปของ Word หรือ Excel ได้ทันที โดยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่ให้เสียเวลา และสามารถแก้ไขข้อความ
  ภายหลังได้ อ่านเพิมเติม...
  ในกรณีที่ใช้โปรแกรม BizCard สามารถอ่านตัวอักษรได้ถึง 9 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, จีนแบบตัวเต็ม, จีนแบบตัวย่อ, ญี่ปุ่น, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาเลี่ยน และ โปรตุเกศ แต่ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ เพียงแต่พิมพ์เข้าไปเองในโปรแกรมได้ อ่านเพิ่มเติม...
13. Q : Auto Threshold คืออะไร
  A : Plustek มีฟังก์ชั่น Auto Threshold เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยในการสแกนจากภาพสีเป็นภาพขาวดำอัตโนมัติ
 
14. Q : Auto Rotate คืออะไร
  A : Plustek มีฟังก์ชั่น Auto Rotate เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยในการหมุนภาพอัตโนมัติ เลือกได้ว่าจะให้หมุนไปทางซ้าย, ขวา, กลับหัว ฯ ได้
 
15. Q : Auto Crop & Deskew คืออะไร
  A : Plustek มีฟังก์ชั่น Auto Crop & Deskew เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยครอบตัดพื้นที่ว่างอัตโนมัติและปรับเอียงอัตโนมัติ
 
16. Q : Color Dropout คืออะไร
  A : Plustek มีฟังก์ชั่น Color Dropout เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยดึงสีหลัก ได้แก่ แดง, เขียว, น้ำเงิน ออกจากภาพอัตโนมัติ
 
17. Q : Blank Page Removal คืออะไร
  A : Plustek มีฟังก์ชั่น Blank Page Removal ในกรณีที่สแกนเอกสารและมีบางหน้าเป็นหน้าว่าง ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยลบหน้าว่างนั้นออกไป
 
18. Q : Multi-Image Output คืออะไร
  A : Multi-Image Output หรือ Dual Stream Scanning
  Plustek มีฟังก์ชั่น Multi-Image Output คือการสั่งสแกนเพียงครั้งเดียว ก็สามารถบันทึกออกมาเป็นไฟล์ภาพสี, Grayscale และขาวดำได้ ในเวลาเดียวกัน (ได้มาแบบละ 1 ไฟล์ รวม 3 ไฟล์) ซึ่งถ้าไม่ได้ใช้คำสั่งนี้ สแกน 1 ครั้ง ก็จะได้เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น
 
19. Q : Auto Mode คืออะไร
  A : Plustek มีฟังก์ชั่น Auto Mode ฟังก์ชั่นนี้ช่วยในการตรวจจับเอกสารอัตโนมัติ ว่าจะให้สแกนเป็นสี, Grayscale หรือ ขาวดำ
  เหมาะสำหรับการสแกนเอกสารที่มีทั้งสีและขาวดำปะปนกัน ไม่ต้องเสียเวลานั่งแยกเอกสารอีก
 
20. Q : Remove Punch Hole คืออะไร
  A : Plustek มีฟังก์ชั่น Remove Punch Hole ฟังก์ชั่นนี้ช่วยในการลบรูเจาะกระดาษอัตโนมัติ
21. Q : ถ้าสแกนด้วยความละเอียด 600 X600 DPI หรือ 300 x 300 dpi แล้วเวลาพิมพ์ออกมาจะได้กระดาษขนาดเท่าไหร่
  A : อันที่จริงแล้วขนาดกระดาษกับความละเอียดไม่ได้เกี่ยวข้องกัน ค่าความละเอียด (Resolution) คือการระบุว่าใน 1 ตารางนิ้วมีจุดสีทั้งหมดกี่จุด
  ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับขนาดกระดาษแต่อย่างใด การที่เราจะรู้ว่าไฟล์นั่นมีขนาดกระดาษเท่าไหร่ ต้องดูว่าตอนสแกนเราตั้งไว้เป็นขนาดใด เช่น A3 หรือ A4 เป็นต้น
  ส่วนเวลาสั่งพิมพ์เราสามารถสั่งได้ว่าไฟล์นั้นจะให้พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A3 หรือ A4
22. Q : ต้องการตั้งให้สแกนเนอร์ Plutek เป็น Safe mode หรือไม่ต้องการให้เข้าสู่ Safe mode ต้องทำอย่างไร
  A : ไปที่ Start-->Program files-->Plustek รุ่นที่ต้องการ --> Scan utility จะได้หน้าจอตามภาพ ให้เลือก Power safe mode
  เลือก Keep lamp always on หากต้องการให้เครื่องสแกนเนอร์เปิดตลอดเวลา
เลือก Turn lamp off after .... หากต้องการให้เครื่องอยู่ใน Power safe mode เมื่อเลยจากเวลาที่กำหนด สามารถเลือกได้ว่าให้เครื่องอยู่ใน Safe mode เมื่อไม่มีการใช้งานกี่นาที
 
   
   
   
   
   
 
Copyright © 2008 WAC RESEARCH CO.,LTD. All rights reserved.
E-mail : sales@wacinfotech.com. MSN : wacresearch06@hotmail.com. Skype : krataicyber.