กลับหน้ารวม FAQ                                                                                      Thai l Eng

. คำถามที่พบบ่อย PS286Plus

  1. เครื่องสแกนเนอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ หรือ DocAction แฮงค์บ่อยๆ คลิกทีนี่
  2. PS286Plus มีวิธีการสแกนเอกสารขนาด A3 อย่างไร คลิกทีนี่
  3. หลังจากติดตั้งและลงโปรแกรมต่างๆเสร็จแล้ว ไม่สามารถสแกนได้ คลิกทีนี่
 
1.ถาม เครื่องสแกนเนอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ หรือ DocAction แฮงค์บ่อยๆ
ตอบ อาจเกิดจากการติดตั้งไม่สมบูรณ์ ต้องถอนการติดตั้งออกแล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง
2.ถาม PS286Plus มีวิธีการสแกนเอกสารขนาด A3 อย่างไร
ตอบ ;ต้องใช้แผ่นพลาสติก Protection sheet ดูวิธีการ คลิกที่นี่
3.ถาม หลังจากติดตั้งและลงโปรแกรมต่างๆเสร็จแล้ว ไม่สามารถสแกนได้
ตอบ เป็นเพราะยังไม่ได้ทำการ Calibrate ทำได้โดยไปที่
 
Start-->Programs-->Plustek ...(ชื่อรุ่น)..-->Calibration wizard
  ใส่แผ่น Calibrate ที่แถมให้เข้าไปในเครื่องสแกนโดยเอาทางลูกศรลง แล้วคลิกที่ปุ่ม Calibrate หากไม่มีแผ่น Calibrate สามารถใช้กระดาษขาวขนาด A5 แทนได้