กลับหน้ารวม FAQ                                                                                      Thai l Eng

. คำถามที่พบบ่อย OpticBook 3800/ 4800/ A300

  1. เวลาสแกนแล้วเห็นตัวอักษรของหน้าหลังเป็นรอยบางๆ จะป้องกันอย่างไร คลิกทีนี่
  2. การเช็ดกระจกสแกนที่ถูกต้องควรทำอย่างไร คลิกทีนี่
   
 
1.ถาม เวลาสแกนแล้วเห็นตัวอักษรของหน้าหลังเป็นรอยบางๆ จะป้องกันอย่างไร
ตอบ 1. สแกนเป็น Black & white
  2. เวลาสแกนให้หากระดาษเปล่าสีดำหรือแผ่นพลาสติดสีดำสอดคั่นระหว่างหน้าที่จะ สแกน
2.ถาม การเช็ดกระจกสแกนที่ถูกต้องควรทำอย่างไร
ตอบ 1. เช็ดบริเวณกระจกสแกนด้วยผ้าสะอาดไม่มีขน สามารถใช้น้ำยาเช็ดกระจกได้
  แต่เวลาฉีดน้ำยาต้องให้อยู่บริเวณกลางกระจก ห้ามฉีดทั่วทั้งแผ่น เพราะคราบฝุ่น
จากการเช็ดและน้ำยาเช็ดกระจกอาจเล็ดลอดเข้าไปในสแกนเนอร์ได้