กลับหน้ารวม FAQ                                                                                      Thai l Eng

. คำถามที่พบบ่อย OpticPro A320

  1. เวลาสแกนหัวอ่านไม่วิ่งและมีเสียงดังกึกๆ คลิกทีนี่
  2. สแกนเป็นเส้น คลิกทีนี่
  3. สแกนแล้วหัวอ่านหยุดกลางทาง คลิกทีนี่
  4. การเช็ดกระจกสแกนที่ถูกต้องควรทำอย่างไร คลิกทีนี่
   
 
1.ถาม เวลาสแกนหัวอ่านไม่วิ่งและมีเสียงดังกึกๆ
ตอบ 1. เกิดจากลมปลดล็อคหัวอ่าน ให้ปลดล็อคหัวอ่านก่อน ตามภาพ
 
  2. อาจเกิดจากการใช้ติดต่อกันนาน ทำให้เกิดการสึกหรอภายใน ให้ส่งซ่อมที่บริษัท
2.ถาม สแกนเป็นเส้น
ตอบ 1. ส่งกลับมาซ่อมที่บริษัท
3.ถาม สแกนแล้วหัวอ่านหยุดกลางทาง
ตอบ 1. ส่งกลับมาซ่อมที่บริษัท
4.ถาม การเช็ดกระจกสแกนที่ถูกต้องควรทำอย่างไร
ตอบ 1. เช็ดบริเวณกระจกสแกนด้วยผ้าสะอาดไม่มีขน สามารถใช้น้ำยาเช็ดกระจกได้
  แต่เวลาฉีดน้ำยาต้องให้อยู่บริเวณกลางกระจก ห้ามฉีดทั่วทั้งแผ่น เพราะคราบฝุ่น
จากการเช็ดและน้ำยาเช็ดกระจกอาจเล็ดลอดเข้าไปในสแกนเนอร์ได้