ตัวอย่างกระดาษคำตอบ WAC OMR
WAC OMR Answer sheet sample
         
Code
Preview
Visio file
PDF file
Answer sheet template
R1101
R1102
R1103
R2202A
 
R2202B
 
         
         
กลับไปหน้าผลิตภัณฑ์ WAC OMR คลิกที่ีนี่
Back to WAC OMR page คลิกที่ีนี่
Copyright © 2008 WAC RESEARCH CO.,LTD. All rights reserved.
E-mail : sales@wacinfotech.com. MSN : wacresearch06@hotmail.com. Skype : krataicyber